«Basf Caspian YKS MMC»

1.Odsöndürən balonların təkrar dolumu

2.Yanğına qarşı qapıların satışı və quraşdırılması